Alles over Almere Buiten

H2O

Naam: 
H2O
Kunstenaar(s): 
Jeroen Stok
Geplaatst: 
1993
Materiaal: 
2 RVS bollen van 3 meter hoog en 4 stalen bollen van 1.20 cm hoog
Locatie: 
Vlotbrugweg

Op het terrein van de Waterzuivering aan de Vlotbrugweg en Draaibrugweg (De Vaart) staat het werk H2O van Jeroen Stok. Het kunstwerk staat weliswaar niet in de openbare ruimte, maar het is wel goed te zien vanaf de weg. Jeroen Stok woont en werkt in Lelystad, maar hij krijgt opdrachten van bedrijven en gemeentes uit heel Nederland. In 1993 heeft hij dit werk gemaakt, in opdracht van het  Rioolwaterzuiveringsbedrijf, tegenwoordig Waterschap Zuiderzee Land.
Het werk heet H20, naar de scheikundige formule van water. Het bestaat uit een grote zilveren bol, met daarnaast twee rode bollen. Aan de andere kant van het gebouw ligt eenzelfde formatie. In totaal liggen er dus 6 bollen.

Het is op zich niet moeilijk om het kunstwerk te duiden: het is een reusachtige vergroting van  een watermolecuul (2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof), waarbij ik ervan uit ga dat de verhoudingen kloppen en ook de vaste plaats die de moleculen hebben ten opzichte van elkaar. Het is water in de zuiverste vorm;  dat zuivere water past natuurlijk erg goed bij de boodschap die de opdrachtgever uitdraagt en het werk dat in de installaties erachter wordt verricht. Maar een kind zal er ballen in zien, en waarschijnlijk zien ook volwassenen dat. En op dat grote groene veld lijken het wel enorme biljartballen. Het is een speels en licht werk, ook al zullen de ballen in werkelijkheid heel zwaar zijn.